Posted by admin On Sierpień - 23 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Choć oczywiście jestem w stanie zauważyć bardzo dużo wad owej organizacji. Przede wszystkim chodzi się o to, że mimo wszystko Unia jest za bardzo lewicowa. Najzwyczajniej w świecie za duża pomoc socjalna, nadmierna biurokracja, dziwne prawo – to wszystko sprawia, iż Europa odgrywa mniejszą rolę. Oczywiście Unia Europejska to również wiele zalet, ale można w sumie odnieść wrażenie, że obecna klasa polityczna nie chce zbyt dobrze dla naszego kontynentu. Bo jak inaczej ocenić nieustanne zamachy na wolność jednostki? Cóż, zatem: Unia Europejska cechuje się niezmiernie wieloma zaletami, ale również nie jest bez wad.
słowa kluczowe: Szkoła, Wiedza i informacje, Wiedza i informacje, Nauka i Szkoła.

Comments are closed.