Posted by admin On Lipiec - 18 - 2017 Komentowanie nie jest możliwe

Chcąc ocalić elektryczne urządzenia domowego użytku przed ewentualnym uszkodzeniem w wyniku uderzenia w dom pioruna, warto już na etapie jego konstruowania przewidzieć montaż instalacji przepięciowej. Wskutek wyładowań atmosferycznych jak również w wyniku przełączeń zachodzących w instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu lub w publicznej sieci energetycznej ma prawo dojść do przepięć mogących nadszarpnąć domowe odbiorniki. Jeszcze do niedawna w czasie gdy nadchodziła burza, większość posiadaczy domów oraz mieszkań wyłączała z prądu wszelkie urządzenia domowe, takie jak telewizory, lodówki i komputery. Zamiarem tego odłączenia było uchowanie ich przez przepięciem oraz uszkodzeniem (spaleniem instalacji). W tej chwili czynność ta wolno całkowicie zignorować, bowiem coraz częściej w nowych budynkach montuje się nadzwyczajny system przepięciowy – potwierdza to produkcja wiązek elektrycznych. Instalację przepięciową powinien zrealizować fachowiec elektryk wykorzystując się do ogólnie przyjętych norm w zakresie odporności udarowych urządzeń technicznych w budynku oraz prawidłowego ich rozplanowania i rozmieszczenia na poszczególnych aspektach instalacji.

Comments are closed.