Posted by admin On Wrzesień - 26 - 2017 Komentowanie nie jest możliwe

AdwokatJeśli dwoje ludzi myśli o rozłące, mają na myśli naturalnie proces rozwodowy. Czasem niemniej jednak koszty procesu przewyższają możliwości małżonków – wtenczas innym rozwiązaniem jest separacja. Proces separacyjny wolno uskutecznić sądownie, innym rozwiązaniem problemu jest umowa separacyjna zawarta u rejenta, mająca podobne do sądowej skutki. Należy jednak nie zapominać, że rozwód zezwala zawrzeć kolejny związek małżeński, tudzież separacja nie. Jakie są jeszcze inne różnice pomiędzy rozwodem a separacją? O separacji sąd opiewa zazwyczaj na jednej rozprawie, proces rozwodowy trwa sporo dłużej, zwłaszcza z orzeczeniem o winie. Rozwód daje szansę powrotu do swojego poprzedniego nazwiska, separacja nie. Małżonkowie będący w izolacji są wiązani do niesienia sobie pomocy, po rozwodzie nie ma takiego obowiązku. Obowiązek opłacania alimentów drugiej osobie, trwa do 5 lat po rozwodzie, można go przedłużyć. W separacji – nie ma terminu. Wniosek z powyższego nasuwa się sam – separacja, czyli rozwód na błyskawicznie, nie daje całkowitej wolności stronom.

Comments are closed.